Integritetspolicy

PIPERS AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

PIPERS AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med PIPERS AB genom att kontakta oss på info@pipers.se. Att boka flytthjälp med PIPERS AB är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men PIPERS AB behöver vissa personuppgifter om dig för att kunna hantera RUT-avdrag hos skatteverket åt dig.

Som kund kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress samt telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med din bokning hos PIPERS AB är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av bokningen och för att PIPERS AB har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller personnummer, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att kunna uppvisa arbetsorder om skatteverket efterfrågar. (Svensk bokföringslag) Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i [PIPERS AB] IT-system. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

PIPERS bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål raderas de. Detta gäller till exempel när ett avtalsförhållande har upphört och samtliga mellanhavanden slutreglerats. Uppgifter kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik, vid reklamationer eller bokföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad

och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@pipers.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du mottagit denna information om PIPERS AB personuppgiftsbehandling.